(Wellstudy) Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch/ Chu trình PDCA/ Trailer

Giới thiệu khóa học

Tên khóa học: Chu trình PDCA  
Mục đích: 
• Hiểu được tầm quan trọng của chu trình PDCA
• Biết được phương pháp lập kế hoạch từ việc thiết lập mục tiêu, chia nhỏ phạm vi công việc
• Biết cách bám sát, thực hiện công việc theo kế hoạch

Đối tượng tham gia: 
Toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty.

Nội dung khóa học

Giới thiệu chung về khoá học
 Giới thiệu khoá học (02:12)

Tác giả

Ms. NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Giảng viên

[Thông tin cá nhân] 

Năm sinh: 1982

Thường trú: Hà Nội

[Bằng cấp-Chứng chỉ]

- Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội (năm 2005)

Chứng chỉ Learnsmart khóa học “Kỹ năng thiết kế bài giảng” dành cho Giảng viên

Chứng chỉ luyện giọng chương trình I Love My Voice

Chứng chỉ P&Q khóa học Lean Sigsixma

Chứng chỉ Train The Trainer VMP

Chứng chỉ E-learning Instruction Design_Udemy

[Kinh nghiệm làm việc]

Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc cho khối sản xuất công ty Nhật, trực tiếp tham gia dự án nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, cải tiến dây chuyền sản xuất (tìm kiếm lãng phí và nâng cao hiệu suất làm việc của dây chuyền sản xuất).

Trực tiếp đào tạo CBNV dây chuyền sản xuất về thao tác, tốc độ, chuẩn hóa quy trình làm việc.

Kinh nghiệm về Quản trị hiệu suất & Giải quyết vấn đề phát sinh tại dây chuyền sản xuất từ khâu xác định vấn đề, phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp và làm báo cáo (có áp dụng chu trình PDCA để thực thi và bao quát vấn đề).

Chịu trách nhiệm khâu sản xuất, báo cáo, đào tạo, cải tiến.

Trực tiếp tham gia dự án 5S, QCC nâng cao chất lượng, năng suất.

 Yamaha Motor Việt Nam: 2005-2007

Phòng: Thiết kế

Quản lý tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, thông báo sửa đổi, thông tin từ bên Nhật) :

Nhận, phát hành, hướng dẫn, triển khai cho các bộ phận liên quan

Hỗ trợ chuyển giao model mới cho sản xuất.

 SATO VIETNAM: 2007-2016

Phòng: kỹ thuật (chức vụ: Quản lý)

Quản lý nhóm kỹ thuật sản xuất.

Chịu trách nhiệm tính toán năng suất trên dây chuyền.

Đào tạo IE cho toàn nhà máy (đối tượng Leader, Nhân viên, Quản lý…)

Tìm kiếm và loại bỏ lãng phí

Triển khai model mới: từ lúc chạy thử đến khi sản xuất hàng loạt.

Quản lý chất lượng sản phẩm: điều tra, phân tích, nghiên cứu lỗi.

[Lĩnh vực đào tạo]

① Cải tiến dây chuyền sản xuất bằng 7 công cụ IE

② Kỹ năng quản lý thời gian

③ Kỹ năng hướng dẫn công việc/huấn luyện

④ Kỹ năng làm việc NHÓM (Teamwork)

⑤ Kỹ năng giao tiếp/thuyết trình

⑥ Tác phong làm việc (Business Manner)

⑦ HOURENSOU (Báo cáo –liên lạc- thảo luận)

⑧ Kỹ năng giảng dạy (Train The Trainer)

⑨ Kỹ năng ủy thác công việc

⑩ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

1,119,000 đ
1 tháng
Đăng ký