Video giới thiệu

Tác giả

Mr. AKIHIRO ITO
Chuyên gia cao cấp (Hirayama Japan)

Ông đã làm việc cho JIT Institute, Tokyo trong 20 năm ( JIT: Just In Time).

Ông gắn bó với hoạt động giới thiệu hệ thống quản lý sản xuất hiệu quả đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí các doanh nghiệp với quy mô lớn.

Hiện tại, ông là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực cải tiến sản xuất cho các hoạt động “Genba Kaizen” cho nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ở Nhật bản, Trung Quốc, Indonesia, Thailand, Vietnam. Lĩnh vực chính

 Đào tạo Kaizen: TPS, 5S, IE( Cơ khí công nghiệp ), Just In Time etc.

 Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hoạt động cải tiến hiện trường nhà máy

 Hướng dẫn thực hiện 5S

 Phương pháp sản xuất Just In Time 

 Hướng dẫn, chỉ đạo TPS ( Toyota Production System )

 Giới thiệu hệ thống quản lý sản xuất tổng thể


 Kinh nghiệm tư vấn 

 Tại Nhật Bản: * Hitachi group factories * Matsushita ( Panasonic) factory * Kubota( agricultural machine maker) * Oki communication * Sanyo ( semiconductor factory) ,etc.

 Ở nước ngoài : * China * Korea * India * Russia * Vietnam * Czechoslovakia…..

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

199,000 đ
1 tháng
Đăng ký