Nội dung khóa học

Chương 1

Tác giả

Mr. SHISHIDO TOSHIO
Chuyên gia cao cấp (Hirayama Japan)

Tại tập đoàn điện tử CANON. Chuyên gia SHISHIDO từng là giám đốc trung tâm an toàn lao động, tập đoàn Canon Nhật Bản. Ông chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch dựa trên hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSMHMS)


Tại Canon, ông là người đầu tiên giới thiệu hệ thống quản lý an toàn và vệ sinh môi trường vào nơi làm việc và thu về những thành tựu nhất định

đồng thời, chuyên gia SHISHIDO Toshio là :

 Thành viên đánh giá OSHMS theo phương thức JISHA (Số : 10-179)

 Chuyên gia giảng dạy khóa học RST

 Chuyên gia giảng dạy khóa học KYT

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

1,119,000 đ
1 tháng
Đăng ký