(Wellstudy) Phương pháp triển khai 5S/ Trailer

Giới thiệu khóa học


Tên khóa học: PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI 5S THÀNH CÔNG

Tác giả: Mr. TERASAKI AKASHI – Chuyên gia tư vấn cao cấp

Chuyển thể: Dịch và chuyển thể Trần Trung Kiên (Chuyên gia tư vấn Hirayama VN)


Mục đích: 

• Trang bị kiến thức về hoạt động 5S cho lãnh đạo doanh nghiệp

• Có thể tổ chức hoạt động 5S toàn nhà máy một cách bài bản từ khi kick off cho đến tỏng kết

• Áp dụng lời khuyên của chuyên gia đúc kết nhiều năm kinh nghiệm, cho những hoạt động khác

Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ cán bộ công nhân viên có tham gia vào hoạt động 5S của công ty

Tác giả

Mr. TERASAKI AKASHI
Chuyên gia cao cấp (Hirayama Japan)

ü  CHỨC VỤ:

2009 - nay : Chuyên gia tư vấn cao cấp (Hirayama Japan)

1995 – 2008: Giám đốc điều hành, Kokusan Denki (Tập đoàn Hitachi)

1995 – 2008: Giám đốc, India Nippon Electricals, Chennai, (Công ty CP Kokusan Denki)

1967 – 1995: Giám đốc bộ phận Kỹ thuật sản xuất, tập đoàn Hitachi

1962 – 1967: Khoa cơ khí chính xác, Đại học Quốc gia Kanazawa

 

ü  ĐÀO TẠO:

2012~Nay  : Tư vấn chỉ đạo cải tiến cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

11/2012  : Giảng viên các khóa đào tạo giới thiệu về cách thức , phương pháp 5S tại Việt Nam

10/2012      : Tham gia hoạt động đào tạo thuộc ngành Công nghiệp thực phẩm tại Singapore

06/2012     : Tham gia hoạt động đào tạo thuộc ngành Công nghiệp thực phẩm tại Singapore

07/2011  : Tham gia hoạt động đào tạo tại tập đoàn Hitachi, Thượng Hải

 

ü  TƯ VẤN CẢI TIẾN:

Ông là người đảm nhiệm chính trong việc tư vấn cải tiến nhà máy cho hơn 30 doanh nghiệp về Ngành công nghiệp nặng, Sản xuất điện gia dụng, Chế tạo động cơ, công nghiệp hóa chất, nhà sản xuất xe 2 bánh, Sản xuất phụ tùng ô tô, chế biến thực phẩm, Doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, Sản xuất các thiết bị OA…

 

ü  XUẤT BẢN TÀI LIỆU, SÁCH BÁO:

- Trực quan hóa và các hoạt động cải tiến ,2008

- Các hoạt động cải tiến cho các doanh nghiệp tại Ấn Độ, 1996

 

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

1,499,000 đ
1 tháng
Đăng ký