Nội dung khóa học

Chương 1

Tác giả

Mr. KAKIZAWA KOUICHI
Chuyên gia cao cấp (Hirayama Japan)

Ông giữ chức vụ trưởng phòng quản lý chất lượng và sản xuất của Ricoh (nhà sản xuất máy photocopy/ fax) trong 25 năm. Trong thời gian làm việc tại đây, ông là thành viên trong nhóm cải tiến của Ricoh, đã được đào tạo về triết lý “Just In Time” và phương pháp nâng cao năng suất tại nhà máy lắp ráp của Toyota. Sau 5 năm trải nghiệm phương thức sản xuất Toyota, ông đã triển khai và áp dụng thành công hệ thống TPS vào dây chuyền sản xuất của Ricoh. Hiện nay, ông là một trong những chuyên gia TPS của Hirayama Japan .

Nghiệp vụ

 Đào tạo Kaizen : TPS, 5S, Just In Time.

 Chỉ dẫn thực hiện cải tiến nhà máy.

 Xây dựng hệ thống Kanban ( Bảng biểu) , hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống sản xuất tinh gọn.

 Phương pháp sản xuất “Just in Time”; Phương thức TPS ( Toyota Production System ), Quản lý sản xuất


Tại nước ngoài

 Nga ( Nhà máy sản xuất ô tô & linh kiện – 3 năm) :Nâng cao năng suất, giảm chi phí nhân công; hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bảng biểu.

 Ukraine (Hệ thống cửa hàng – siêu thị ) :Thực hiện 5S, giảm chi phí nhân công và tạo ra hiệu quả sản xuất tối đa, loại bỏ lãng phí (Muda).

 Tại Nhật Bản

 Ricoh (Giới thiệu hệ thống TPS)   

 Công ty dược phẩm   

 Công nghiệp thực phẩm (Sản xuất Chocolate, Bánh quy, Tsukudani, Hộp cơm , vv); Hệ thống nhà hàng  

 Công nghiệp mỹ phẩm ( Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn) 

 Nhà máy TOYOTA (8 năm), đảm trách bộ phận công nghệ sản xuất; đồng thời là chuyên gia của nhà máy TOYOTA

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

499,000 đ
1 tháng
Đăng ký